Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
80 postów 434 komentarze

FOTORADAR Cejrowski do Komendanta Policji

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Szanowny Panie Komendancie, W dniu 22.07.2012 o godz. 19.30, zostało zrobione zdjęcie (rzekomo mojego pojazdu) o Numerze Rej. 12PIGS43 i przesłano dokumentację na mój adres.

Jednakże obawiam się, że przesłana dokumentacja jest niestety niekompletna, a co za tym idzie, obawiam się również, że wykazany na zdjęciu z fotoradaru - pomiar prędkości - może niestety nie być prawidłowy, o ile na zdjęciu został faktycznie uwieczniony mój pojazd. Bardzo chciałbym pomóc Panu Komendantowi w ustaleniu sprawcy wykroczenia, ale najpierw proszę o rozwianie wszelkich moich wątpliwości. Jednak - do rzeczy:

Oświadczam zgodnie z prawdą, iż nie wiem, czy na zdjęciu został uwieczniony mój pojazd, gdyż po polskich drogach porusza się wiele pojazdów podobnych do tych z przesłanego przez Państwa zdjęcia, natomiast tablice rejestracyjne są elementem łatwo wymienialnym i można je bez problemu podrobić i zamontować w innym pojeździe. Moje wątpliwości mogłyby zostać rozwiane w przypadku umożliwienia porównania znaków szczególnych pojazdu jak numer identyfikacyjny pojazdu czy numer silnika z danymi w dowodzie rejestracyjnym mojego pojazdu, tak jak to jest sprawdzane na przeglądach okresowych. Nie wspomnę już o tym, że na zdjęciu nie widać /ani marki ani modelu pojazdu ani rodzaju nadwozia/, a także nie mam możliwości sprawdzenia koloru pojazdu, co budzi moje wątpliwości czy to faktycznie jest mój pojazd. Tutaj jednak poproszę o przesłanie zdjęcia w wyższej rozdzielczości (i jeśli to możliwe w kolorze), co niewątpliwie pozwoli na rozpoznanie pewnych cech szczególnych sfotografowanego pojazdu, natomiast nie ulega wątpliwości, że większość samochodów, wygląda podobnie (szczególnie w perspektywie zdjęcia „od tyłu” / „z przodu”), więc i mój samochód jest podobny do tego pojazdu ze zdjęcia. Dlatego też zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie fotografii w wysokiej rozdzielczości i w kolorze – rozpoznanie cech szczególnych mojego pojazdu, oraz niewykadrowanej, żeby mieć pewność, że na oryginalnym zdjęciu nie znajduje się inny pojazd, którego ewentualna obecność mogłaby zafałszować pomiar prędkości.

Poproszę o przesłanie dokumentu uprawniającego Komendę Policji w Pacanowie do użycia fotoradaru marki /nazwa marki fotoradaru/ o numerze /numer fotoradaru/ w dn. 22.07.2012 na /lokalizacja sfotografowanego zdarzenia/ lub podanie odpowiednich aktów prawnych, na mocy których Komenda Policji w Pacanowie dokonała pomiaru prędkości. A także dokumentu zezwalającego funkcjonariuszom Komendy Policji w Pacanowie na prowadzenie pomiarów w lokalizacji umiejscowienia fotoradaru przy użyciu radarowego przyrządu kontroli prędkości, wydaną i podpisaną przez odpowiedzialnego za ten rejon Komendanta Policji na wskazany czas kontroli (Ustawa prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami).

Poproszę o podanie dokładnego adresu umiejscowienia fotoradaru w dniu 22.07.2012 na /lokalizacja sfotografowanego zdarzenia/.

Poproszę o przesłanie dokumentacji potwierdzającej, iż zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi od 1 lipca 2011 r. strefa pomiaru prędkości była oznaczona znakiem D-51. a urządzenie fotoradaru było oznaczone kolorem żółtym.

Poproszę o przesłanie dokumentu legalizacji wtórnej oraz ponownej/kolejnej/okresowej urządzenia użytego w czasie pomiaru.

Poproszę o przesłanie dokumentacji potwierdzającej brak występowania zakłóceń mechanicznych, elektromagnetycznych i innych mających wpływ na dokonywanie pomiaru przez radarowy przyrząd pomiaru prędkości wydany przez właściwy Państwowy/ Okręgowy Urząd Miar w formie oficjalnego pisma np. świadectwa legalizacji miejsca dokonywania pomiaru lub świadectwa homologacji miejsca dokonywania kontroli. Prośbę swoją motywuję faktem, iż miejsce pomiaru prędkości musi spełniać wymagania wskazane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym.

Poproszę o przesłanie informacji na temat sytuacji meteorologicznej w dniu 22.07.2012 (ze szczególnym uwzględnieniem godzin /zakres godzinowy przed i po godzinie zdarzenia/), która również ma wpływ na wynik prowadzonego pomiaru tj. temperatury oraz wilgotności względnej powietrza. Szczególnie ważnym czynnikiem jest wilgotność względna powietrza, a z tego co pamiętam to /tu wymienić np. że w miesiącu kiedy nastąpiło zdarzenie/ był dość bogaty w opady atmosferyczne, więc istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wilgotność względna powietrza przekroczyła graniczną wartość 95%, a więc pomiar dokonany w wilgotności powietrza powyżej 95% byłby nieprawidłowy.

W przesłanej przez Państwa dokumentacji brakuje danych funkcjonariuszy dokonujących kontroli i/lub instalujących urządzenie wraz z osobowym zezwoleniem do wykonywania kontroli wydanym przez KPP (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego Dz. U. z dnia 18 lipca 2008 art. 14), a zgodnie z kodeksem drogowym dokonujący kontroli ma obowiązek okazać te dokumenty samodzielnie lub na żądanie osoby kontrolowanej. Pomijam fakt, że wysłana do mnie korespondencja była podpisana faksem, a nie oryginalnym podpisem funkcjonariusza Policji. Stąd prośba o przesłanie stosownych dokumentów.

W przesłanej przez Państwa dokumentacji brakuje również informacji o sposobie instalacji fotoradaru oraz jego osłonie w czasie przeprowadzenia pomiaru, czyli rodzaj gruntu, na jakim umiejscowiono fotoradar, kącie, jaki oś fotoradaru tworzyła z osią jezdni w chwili pomiaru. Nieprawidłowe ustawienie kąta powoduje zafałszowany pomiar prędkości, a przez to niezachowanie urzędowego wymogu dokładności pomiaru urządzenia. Nie znając kąta pomiaru urządzenia, nie można ustalić rzeczywistej prędkości mierzonego pojazdu, a urządzenia radarowe mogą pokazywać błędne dane w przypadku niezachowania wymaganego kąta między osią fotoradaru a osią jezdni. Dlatego też proszę o przesłanie stosownych dokumentów.

Proszę o dokładne informacje - czy w przesłanej przez Państwa dokumentacji prędkość zarejestrowanego pojazdu jest już pomniejszona o błąd pomiarowy, który dla urządzenia /nazwa fotoradaru/ wynosi ± /podać błąd pomiarowy urządzenia/ km/h (dla prędkości poniżej 100 km)?

Na jakiej podstawie prawnej Komenda Policji w Pacanowie wystawia wezwanie i mandat karny? Proszę o podanie stosownych regulacji prawnych.

Uprzejmie proszę o przesłanie informacji kto jest właścicielem fotoradaru marki /nazwa fotoradaru/ o numerze /numer fotoradaru/, a także czy Komenda Policji w Pacanowie sama zajmuje się obróbką zdjęć wykonanych przez ww. fotoradar czy zleca to firmom zewnętrznym? Jeżeli tak, to proszę o podanie danych podmiotu.

Na zakończenie pragnę zwrócić się do Pana Komendanta z prośbą o przesłanie ww. dokumentów (podanych w punktach), dzięki którym będę mógł rozwiać swoje wątpliwości odnośnie przesłanego mi wezwania / mandatu karnego, a także odnośnie pojazdu oraz osoby znajdującej się na zdjęciu z fotoradaru.

Niekompletna dokumentacja stawia pod znakiem zapytania zasadność wskazania sprawcy wykroczenia, gdyż nie jest do końca jasnym, czy faktycznie doszło do wykroczenia, tj. czy zarejestrowane zdarzenie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowy zakres badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych z dn. 9 listopada 2007 r. Proszę o przesłanie ww. dokumentacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma.

W przypadku braku przesłania ww. dokumentacji będę mieć podstawy do przypuszczenia, iż Komenda Policji w Pacanowie nie posiada ww. dokumentów a jednocześnie, że doszło po prostu do próby wyłudzenia grzywny (przez Urzędników Administracji Terenowej w celu podreperowania moim kosztem - budżetu Państwa oraz Gminy Pacanów – co stanowi podstawę (i jest moim prawnym obowiązkiem) do złożenia w Prokuraturze doniesienia o popełnieniu przestępstwa z Art. 300 KK.

Oczekując na Państwa odpowiedź, pozostaję

Z poważaniem,

Jan Koza-Kozłowski

https://www.facebook.com/Wojciech.Cejrowski/posts/453198251391739

KOMENTARZE

 • baaaaardzo
  stare
 • @Maciej Ka
  "... ich systemem przy dużo większej ilości obywateli niż urzędników ..."

  ---> Chyba nawet ta liczebna przewaga nie byłaby aż tak potrzebna, gdyby pójść za radą i zasypać żądaniami o te dokumenty.
  Po prostu, należy powyższy tekst skopiować i jeśli przyjdzie taki moment, wysłać.
 • Cejrowski? nie dziekuję
  pisanie do komendanta ma taki sam sens jak dziobanie kurą maku.
  Sprawy wykroczeń z fotoradarów kieruje się do ITD.
  Po takim liście do komendanta Cejrowski otrzyma pismo s sadu grodzkiego że został skazany. Ciekawe jaką będzie miał mordę widząc wyrok?
 • @bul bronka BB 22:12:04
  Zdziwioną, za niewiedze się płaci ale ten pajac który straszył zmianą ojczyzny pewnie też o tym nie wie :)
 • @@@@
  Wystarczy jeździć przepisowo, a temat fotoradarów nie będzie was dotyczył :)
 • @bul bronka BB - Tańcowały trzy Michały ...
  "Cejrowski? nie dziekuję" ... Ciekawe jaką będzie miał mordę widząc wyrok?

  ---> A ty jaką będziesz miał mordę, gdy Cejrowski ten spór wygra?
 • @AndrzejB
  Naśmiewasz się ze Sławku Nowaku, czy bredzisz jak on?
 • @AndrzejB - ty, pajacu, widać często bywasz pomiędzy Figurskim i Wojewódzkim :)
  "... ale ten pajac ..."

  ---> Może już przestań się tak wypinać ...
 • @AndrzejB 22:48:57
  Jazda przepisowo.Dobry żart.Kiedyś capnęli mnie kiedy wyprzedzałem na prostej w wyludnionej okolicy.Przekroczenie 10 km za znakiem,czego Tobie życzę małpo poczwórna
 • @1normalnyczlowiek 23:28:51
  Jestem Andrzejem,nawet zgadzam się z B,ale czego tak mnie wpisuje?
 • @Dejo 23:28:51
  ok.wyprostowali
 • @Dejo 23:28:51
  to dałeś się wyr.. bo nie znałeś przepisów.

  w trakcie manewru wyprzedzania masz prawo zwiększenia prędkości powyżej dopuszczalnej.

  dokładnie taki przypadek miał znajomy i wygrał w sądzie (powiat nowotarski)

  A Cejrowski jest ok, wali między oczy. Z tego listu do komendanta należy jedynie użyć części zapytań, a to powinno w zupełności wystarczyć. Skuteczność egzekucji z fotoradarów jest w Polsce bardzo niska - min. z powodu polskich przepisów, tj. wskazanie kierującego pojazdem. Wystarczy zatem częściej używać ochronę oczu zwaną podsufitką ;DDDD a prawdopodobieństwo ukarania będzie niskie.
 • @1normalnyczlowiek 23:24:57
  "Cejrowski? nie dziekuję" ... Ciekawe jaką będzie miał mordę widząc wyrok?

  ---> A ty jaką będziesz miał mordę, gdy Cejrowski ten spór wygra?

  Brawo. Świetna riposta dla durnia
 • @night rat 07:40:41
  Ale trzeba coś robić w tym temacie. Tak czy inaczej, policja zawsze chce
  być.górą. Ja miałem takie zdarzenie, że jadąc w terenie zabudowanym
  z szybkością mocno poniżej dopuszczalnej, zobaczyłem policjanta z drogówki który wyskoczył z nienacka z aparatem do mierzenia poziomu
  alkoholu w organiżmie. Krzyknął stać policja, badanie alkomatem.
  Zatrzymalem się w miejscu. Kazał mi dmuchnąć w aparat. Zapytałem się i co, i nic odpowiedział. To ja mu na to że jeszcze raz , dmuchnę w aparat.
  Nie chciał , ale mi powiedział...hamulce trza poprawić.
  Mk 4471
 • @AndrzejB 22:48:57
  Ależ ty jesteś nudny z tym hasłem o przepisowej jeździe. Życia nie znasz, albo tylko polnymi drogami zasuwasz.
  Znam przypadek, kiedy do pewnego kierowcy przyszło zdjęcie ze sporym przekroczeniem prędkości. Udał się zatem do straży miejskiej, aby wyjaśnić, że to nieprawda, bo tyle nie jechał. Mimo dokumentacji pojazdu, poświadczającej, że faktycznie nie mógł jechać z podaną prędkością, ponieważ samochód miał ogranicznik prędkości, strażnik miał to w d... Kierowca spotkał się więc z nim w sądzie, gdzie udowodnił czarno na białym, że zdjęcie jest fałszerstwem. Sąd przyznał mu rację, a kosztami obciążył skarb państwa, czyli nas wszystkich.
  Dwie sprawy - straż miejska czy gminna ma w d... po czyjej stronie jest racja i kieruje sprawę do sądu, ponieważ personalnie nie ponosi odpowiedzialności za zawinione błędy.
  Po drugie - ta sytuacja jest przykładem, że KAŻDY kierowca, nawet jadący prawidłowo, może dostać zdjęcie z fotoradaru o rzekomo przekroczonej prędkości.
  Wspomniany wyżej kierowca powiedział, że gdyby nie fabryczna dokumentacja, nie miałby szans.
  Nie wiem w jakim świecie ty żyjesz, wierząc że kiedy trzymasz się kurczowo litery prawa, to nic ci nie grozi.
  Ja jestem kierowcą przepisowym. Zero punktów, zero mandatów. I nadal nie mam pewności, że gdzieś kiedyś nie złapią mnie na rzekomym łamaniu przepisowej prędkości.
 • Na NE też było
  http://dziennikarze.nowyekran.pl/post/71907,zloty-sposob-na-fotoradar
 • @bul bronka BB 22:12:04
  Nie ma już sądów grodzkich, pomyśl zanim kogoś obrazisz własną ignorancją.
 • Moja zonka to ma sposob
  Jak jedzie w dalsza trase to zaklada takie okulary polaczone z wasami i broda i radary jej dyndaja.Zdjecia pzrzychodza jakby byly robione klownowi w cyrku.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY

 • posty: 67 komentarze: 563